Drapák rodeo Petříkovice

Vrcholem sportovních událostí v Petříkovicích jsou nyní každoročně pořádané závody enduro Petříkovice, známé spíš pod názvem...

historie Chvaleč

Historie - Petříkovice a Chvaleč

Vesnice Petříkovice sice územně i oficiálně patří pod obec Chvaleč, nicméně z historického pohledu jsou Petříkovice o více než 300 let starší, neboť první zmínka o vesnici Petříkovice ležící v údolí mezi kopci Jestřebních hor pod strmými svahy Janského vrchu pochází už z roku 1012. Již tehdy se vesnice...