Tajemné podzemí a vinné sklepy: Objevte kouzlo památek Znojma

Památky Znojmo

Znojemský hrad: Dominanta nad městem

Znojemský hrad, to je symbol města Znojma, majestátní památka tyčící se nad řekou Dyjí. Jeho historie sahá až do 11. století, kdy zde stávalo přemyslovské hradiště. Postupem času se hrad proměňoval, rozšiřoval a opevňoval, aby odolal nájezdům nepřátel. Dnes z původního hradu zbyly jen fragmenty, jako je románská rotunda sv. Kateřiny s unikátními freskami z 12. století, jež patří k nejvýznamnějším památkám románského malířství u nás.

Později byl hrad přestavěn na renesanční zámek, který sloužil jako sídlo moravských markrabat. V 18. století prošel barokní úpravou a nakonec se stal kasárnami. Dnes hrad hostí Jihomoravské muzeum se stálými expozicemi o historii Znojemska a vinařství. Z hradního parkánu se otevírá úchvatný výhled na město s jeho spletitými uličkami, gotickým kostelem sv. Mikuláše a malebnými domy s červenými střechami. Návštěva Znojemského hradu je tak nezapomenutelným zážitkem, který vám přiblíží bohatou historii a krásu Znojma.

Rotunda sv. Kateřiny: Unikátní románská památka

Znojemská Rotunda sv. Kateřiny je skvost románské architektury a patří k nejvýznamnějším památkám ve Znojmě. Nachází se v areálu hradu a nabízí úchvatný výhled na město. Postavena byla pravděpodobně na počátku 12. století, za vlády knížete Konráda Znojemského. Její interiér zdobí unikátní románské fresky z poloviny 12. století, které zachycují výjevy ze života sv. Kateřiny a biblické motivy. Fresky představují vzácný příklad románského malířství a jsou považovány za jedny z nejcennějších v České republice. Rotunda sloužila původně jako hradní kaple a později jako zbrojnice. Dnes je přístupná veřejnosti a patří k nejnavštěvovanějším památkám Znojma.

Znojemské podzemí: Tajemné chodby a sklepy

Znojmo, malebné město na jihu Moravy, se pyšní nejen krásami nad zemí, ale i fascinujícím světem skrytým v jejích útrobách. Znojemské podzemí, to je spletitý labyrint chodeb a sklepů, který se rozkládá pod historickým centrem města. Jeho počátky sahají až do 13. století, kdy sloužilo především jako úkryt před nepřáteli a skladovací prostory pro víno a potraviny. Dnes je znojemské podzemí přístupné veřejnosti a nabízí nezapomenutelnou cestu do minulosti.

Prohlídkové trasy znojemským podzemím vás zavedou do tajuplných prostor, kde se kdysi ukrývali obyvatelé města před nájezdníky. Uvidíte zde dochované studny, větrací šachty a dokonce i kapli zasvěcenou svatému Václavu. Znojemské podzemí je však spjato i s mnoha legendami a pověstmi. Vypráví se například o pokladu templářských rytířů, který má být ukrytý v jeho hlubinách. Ať už na legendy věříte, či nikoliv, návštěva znojemského podzemí je nepochybně nevšedním zážitkem.

Kromě prohlídky podzemí se ve Znojmě nachází i řada dalších památek, které stojí za vidění. Mezi nejvýznamnější patří bezesporu znojemský hrad, rotunda svaté Kateřiny a kostel svatého Mikuláše. Znojmo je také proslulé svými víny, a tak by vaše návštěva nebyla úplná bez ochutnávky některého z místních vínných skvostů.

Městská věž: Krásný výhled na Znojmo

Dominantou Znojma je bezesporu Městská věž, která se tyčí nad historickým centrem. Z její vyhlídkové plošiny se otevírá úchvatný panoramatický výhled na celé město a jeho okolí. Věž byla postavena v 15. století na místě původní brány městského opevnění. Její výška dosahuje úctyhodných 75 metrů, což z ní dělá ideální místo pro obdivování krás Znojma. Z vrcholu věže uvidíte nejen spletité uličky historického centra s malebnými domy a náměstími, ale také dominanty jako je kostel sv. Mikuláše, Znojemský hrad či rotundu sv. Kateřiny. Za jasného počasí dohlédnete až do vzdálené krajiny. Výstup na věž je sice náročný, ale odměnou vám bude nezapomenutelný zážitek a dechberoucí pohled na město opředené bohatou historií. Městská věž je tak neodmyslitelnou součástí prohlídky Znojma a místem, které vám poskytne jedinečnou perspektivu na toto krásné město.

Kostel sv. Mikuláše: Gotická krása Znojma

Dominantou historického centra Znojma je bezpochyby kostel svatého Mikuláše. Jeho štíhlá silueta se tyčí nad náměstím a láká k bližšímu prozkoumání. Kostel byl založen již ve 14. století a jeho gotická architektura bere dech. Uvnitř kostela se nachází řada cenných uměleckých děl, včetně náhrobků významných znojemských měšťanů a krásných fresek. Zvláštní pozornost si zaslouží také hlavní oltář z 18. století, který je mistrovským dílem barokního řezbářství.

Výstup na věž kostela svatého Mikuláše je nezapomenutelným zážitkem. Z ochozu věže se otevírá úchvatný panoramatický výhled na celé město Znojmo a jeho malebné okolí. Vidět můžete meandry řeky Dyje, vinice, lesy a také další památky, jako je například znojemský hrad nebo rotunda svaté Kateřiny. Návštěva kostela svatého Mikuláše je tak povinností pro každého, kdo zavítá do Znojma.

Minoritský klášter: Klidné místo v centru

V samém srdci historického Znojma, jen pár kroků od rušného Masarykova náměstí, se nachází oáza klidu a spirituality – Minoritský klášter. Tento architektonický skvost, založený ve 13. století, patří k nejvýznamnějším památkám Znojma a nabízí fascinující pohled do minulosti. Klášter, původně obývaný řádem františkánů, zvanými také minorité, prošel během staletí bouřlivou historií. Byl svědkem husitských válek, třicetileté války i josefínských reforem. Navzdory všem peripetiím si klášter uchoval své jedinečné kouzlo.

Dnes klášter slouží jako kulturní a duchovní centrum. V jeho zdech se konají koncerty, výstavy a další kulturní akce. Návštěvníci si mohou prohlédnout i klášterní kostel sv. Michala s cennými freskami a barokním interiérem. Procházka po klidné klášterní zahradě pak nabízí úchvatné výhledy na město a okolní vinice. Minoritský klášter je tak ideálním místem pro zastavení a odpočinek od ruchu velkoměsta.

Znojemská radnice: Renesanční skvost

Znojmo, malebné město s bohatou historií, se pyšní řadou architektonických skvostů. Jedním z nejvýznamnějších je bezesporu Znojemská radnice, která se tyčí na Masarykově náměstí, srdci historického centra. Tato impozantní budova, jejíž počátky sahají do 13. století, prošla během staletí řadou stavebních úprav, které z ní utvořily fascinující mix architektonických stylů. Dominantou radnice je bezpochyby 75 metrů vysoká věž, která nabízí úchvatný panoramatický výhled na město a jeho okolí. Z ochozu věže se vám naskytne nezapomenutelný pohled na malebné uličky historického centra, vinice lemující údolí řeky Dyje a nedaleké Národní park Podyjí. Interiéry radnice skrývají neméně zajímavé prostory. Za zmínku stojí zejména gotický sál s křížovou klenbou, který slouží ke slavnostním příležitostem, a renesanční sál s bohatě zdobeným kazetovým stropem. Znojemská radnice je nejen architektonickou dominantou města, ale také důležitým symbolem jeho bohaté historie a kulturního dědictví. Návštěva Znojma by bez prohlídky této památky nebyla úplná.

Loucký klášter: Historie a architektura

Loucký klášter je impozantní komplex budov na severním okraji Znojma. Jeho historie sahá až do 12. století, kdy byl založen knížetem Konrádem II. Znojemským jako premonstrátský klášter. Po staletí sloužil jako významné centrum vzdělanosti a kultury. Mniši se věnovali vinařství, pivovarnictví a také spravovali rozsáhlé pozemky v okolí.

V 17. století prošel rozsáhlou barokní přestavbou, která mu vtiskla jeho současnou podobu. Dominantou areálu je kostel Nanebevzetí Panny Marie s monumentální fasádou a bohatě zdobeným interiérem. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1784 sloužily budovy různým účelům.

V současnosti je Loucký klášter národní kulturní památkou a postupně prochází rekonstrukcí. Návštěvníci si mohou prohlédnout některé části areálu, včetně kostela a rajského dvora. Konají se zde také kulturní akce, výstavy a koncerty. Loucký klášter je neodmyslitelnou součástí Znojma a patří k nejvýznamnějším památkám jihočeského regionu.

Vlkova věž: Pozůstatek středověkého opevnění

Vlkova věž, tyčící se do výšky 32 metrů, je impozantní připomínkou středověkého opevnění Znojma. Tato gotická věž, postavená v 15. století za vlády krále Jiřího z Poděbrad, sloužila jako strážní věž s dokonalým přehledem o okolí. Strážci odtud varovali obyvatele před hrozícím nebezpečím, ať už se jednalo o nepřátelská vojska nebo požáry.

Své jméno získala podle vlčí jámy, která se nacházela u její paty a sloužila k odchytu vlků. Dnes je Vlkova věž jednou z nejvýznamnějších památek Znojma a nabízí nádherný výhled na historické centrum města, údolí řeky Dyje a okolní krajinu.

Znojemské vinné sklepy: Ochutnávka vína

Znojmo, malebné historické město na jihu Moravy, je proslulé nejen svými památkami, ale také vinařskou tradicí. V samém srdci města, pod jeho historickým centrem, se skrývá labyrint vinných sklepů, který je skutečným pokladem pro milovníky vína. Znojemské podzemí, s celkovou délkou chodeb přesahující 27 kilometrů, patří k nejrozsáhlejším v České republice. Prohlídka znojemských vinných sklepů není jen obyčejnou exkurzí, ale i fascinující cestou do historie. První zmínky o znojemském vinařství sahají až do 13. století a sklepy samy o sobě jsou němým svědkem staleté tradice. Během prohlídky se seznámíte s tradičními i moderními metodami výroby vína a nahlédnete do tajemství zrání vína v dubových sudech. Vrcholem prohlídky je samozřejmě degustace, při které budete mít možnost ochutnat to nejlepší, co znojemská vinařská oblast nabízí. Od svěžích bílých vín, jako je Veltlínské zelené či Sauvignon, přes plná červená vína, jako je Frankovka či Rulandské modré, až po sladké dezertní vína, Znojemsko uspokojí i ty nejnáročnější jazýčky. Ochutnávka vín ve znojemských sklepích je zážitkem, na který budete ještě dlouho vzpomínat.

Národní park Podyjí: Krásná příroda v okolí

Znojmo, malebné historické město na jihu Moravy, se pyšní nejen bohatou historií a úchvatnými památkami, ale také blízkostí k nádherné přírodě Národního parku Podyjí. Ten se rozkládá na dohled od městských hradeb a nabízí jedinečnou možnost propojit poznávání kulturních skvostů s odpočinkem v panenské přírodě. Po procházce úzkými uličkami Znojma, kde na vás dýchne atmosféra dávných časů z gotických chrámů a renesančních paláců, se můžete vydat do zeleného srdce Podyjí. Čeká vás tu spletitá síť turistických tras vedoucích podél meandrující řeky Dyje, která tvoří přirozenou hranici s Rakouskem. Obdivovat můžete strmé skalní útesy, porostlé vzácnými rostlinami, i hluboké lesy skrývající rozmanitou faunu. Národní park Podyjí je ideálním místem pro pěší turistiku i cyklovýlety. Po dni stráveném v přírodě se pak můžete vrátit do útulného Znojma a vychutnat si večeři v některé z tradičních restaurací s výhledem na osvětlené dominanty města.

Festival Znojmo: Hudba v historických kulisách

Znojmo, město opředené historií s malebnými uličkami a majestátními památkami, se každé léto stává dějištěm výjimečné kulturní události – festivalu Znojmo: Hudba v historických kulisách. Tento festival s více než sedmdesátiletou tradicí láká milovníky hudby z celého světa, aby si vychutnali koncerty vážné hudby v unikátních prostorách, které dodávají každé notě neopakovatelnou atmosféru.

Představte si, jak se rozeznívají tóny Mozarta v gotickém interiéru chrámu sv. Mikuláše s dechberoucí akustikou, nebo jak se barokní árie snoubí s atmosférou rajského dvora Znojemského hradu. Festival Znojmo však nezapomíná ani na další skvosty města. Koncerty se konají i v rotundě sv. Kateřiny, která patří k nejstarším památkám na Moravě, nebo v minoritském klášteře s jeho úchvatnou architekturou.

Festival Znojmo: Hudba v historických kulisách je tak jedinečnou příležitostí, jak spojit zážitek z kvalitní hudby s poznáváním krásných památek. Procházka historickým centrem Znojma se tak stává cestou časem, kde se snoubí krása hudby s geniem loci staletí.

Publikováno: 23. 06. 2024

Kategorie: cestování

Autor: Tomáš Durčák

Tagy: památky znojmo | památky ve znojmě