Historie - Petříkovice a Chvaleč

Vesnice Petříkovice sice územně i oficiálně patří pod obec Chvaleč, nicméně z historického pohledu jsou Petříkovice o více než 300...

Služby v Petříkovicích

Byť jsou Petříkovice jen malou vesnicí v severovýchodních Čechách nedaleko okresního města Trutnov s pouhými pár set obyvateli, najdeme...

pivo Krakonoš

Pohostinství v Petříkovicích a okolí

Nabídka pohostinství v Petříkovicích je zčásti velmi úzce propojena s nabídkou ubytování. Většina nabídek ubytování totiž přirozeně zahrnuje také stravu, zpravidla polopenzi. Celoroční rušný turistický ruch v Petříkovicích i okolí vytváří stálou poptávku po stravování a potravinách obecně. Proto i v...